SEIZOEN BELEVING

doormiddel van het jaarwiel


Onze voorouders, de Kelten, leefden voornamelijk in noord Europa. Zij leefden in het
ritme van de natuur en hielden om de 6 weken een jaarfeest. Voor de Kelten waren dit bijzondere momenten, het vieren hiervan was een manier om in contact te komen met het "grote mysterie". Tijdens vieringen kwam de steun zowel vanuit de natuur als van overleden dierbaren en voorouders. Communicatie met de onzichtbare wereld was belangrijk voor steun en bescherming. Door deze band kreeg het leven zin en werden tijden van tegenslag en gebrek in evenwicht gehouden met tijden van vreugde en overvloed. Alles werd gezien als een deel van het geheel.


Zo hebben de Kelten ook het jaarwiel ontwikkeld. Het draaien van het wiel beschrijft
de beweging doorheen het jaar in deze van oorsprong Europese kosmologie. Het
jaarwiel kan vandaag gebruikt worden als een manier om met verandering van de
seizoenen om te gaan en deze te eren door middel van rituelen en ceremonies.

Dit Keltische systeem biedt ons een weg die we elk jaar van ons leven kunnen volgen. Het kan ons tevens helpen om beter contact te houden met de natuur en onze bron. Het zorgt voor een gezond respect voor de natuur omdat het gebaseerd is op het idee dat de mens deel uitmaakt van de natuur i.p.v. dat zij erboven staat.


Deze oude kennis kan een waardevolle bijdrage leveren aan de moderne Westerse
mens om weer opnieuw dichterbij de natuur te komen. Bij ieder moment waarop een
nieuwe fase een nieuw seizoen inluidt, kunnen we hierbij stilstaan doormiddel van
een activiteit in de natuur.


Overzicht van de jaarfeesten

01 - 11 Samhain het Keltisch nieuwjaar van het oude loslaten en het nieuwe verwelkomen
21-12 Winterzonnewende wanneer de nacht op zijn langs is, vieren we de winter op zijn hoogtepunt
02 - 02 Imbolc het moment waarop moeder natuur zwanger is van de eerste levensvatbare kiemen
21 - 03 Lente equinox Ostara, dag en nacht zijn evenlang en de lente is op zijn hoogtepunt
1 - 05 Beltane naast Samhain het belangrijkste feest van de Kelten waarop zij de zomer verwelkomen
21 - 06 Zomerzonnewende Litha, de dag op z'n langs vieren we de zomer op zijn hoogtepunt
01 - 08 Lammas eerste oogst geeft hoop voor een overvloedige rijkdom
21 - 09 Herfts equinox Mabon, dag en nacht zijn evenlang, vanaf nu gaan we richting de donkere tijd met veel oogst
Keltisch jaarwiel