WINTERBELEVEN

Het programma dat in de winter zal plaatsvinden, wordt vanaf augustus bekend gemaakt op deze pagina.

In het weekend van 30 oktober vieren we Samhain.

De winterzonnewende zal plaats vinden op woensdag 21 december.

Winter